Direktioun

Regionaldirekter

  • MERGEN Patrick

 Directrices de région adjointes

  • BERMES Corinne
  • HOFFMANN Carole 
  • SCHEFFEN Christine

  Chargée de gestion administrative

  • TOMBUL Cansu

  Sekretariat

  • ARULDOSS Rani
  • MARINHO Gaby

Zoustänneg fir d’Gemengen

Biekerech, Ell, Grousbous, Habscht, Helperknapp, Mäertzeg, Préizerdaul, Rammerech, Réiden/Atert, Sëll, Useldeng, Viichten, Wahl

Adress a Kontakt
74, Grand-rue
L-8510 Rédange/Attert
Tél.: 247–55840/247-55835
E-Mail: secretariat.redange@men.lu