FIRST LEGO League Training C4

D’FIRST LEGO League ass ee weltwäite Bildungsprogramm, dee vun der amerikanescher Stéftung FIRST, LEGO an anere Sponsoren an d’Liewe geruff ginn ass. De Programm erméiglecht Schülerlnnen een altersgerechten a kreativen Astig an d’Beräicher Fuerschung, Konstruktioun a Programméierung. Esou kënne si scho fréi hiren Interessi un de MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwéssenschaft an Technik) entdecken an hir Kommunikatiounsfäegkeet, sou wéi hiren Teamwork stäerken. All Joer steet weltwäit een anert Thema am Mëttelpunkt. Entdeckt hei d’Flyere mat den Informatioune vun dësem Joer: