Schoul Check-In

All Cycle organiséiert den Dag virun der Rentrée ee Schoul Check-In. Hei kënnen d‘Elteren de Kanner hiert Material an de Klassesall laanschtbréngen an d‘Léierpersoun eng éischte Kéier kuerz gesinn. Zousätzlech zum Schoul Check-In fënnt no der Rentrée an all Cycle d’Eltereversammlung statt.

Schoul Check-In vum 14.09.2023

AuerzäitCycle
13.45 – 14.30Cycle 4
14.45 – 15.30Cycle 3
15:45 – 16.30Cycle 2
16:45 – 17.45Cycle 1
Falls dës Auerzäiten d‘Elteren net arrangéieren, da kënne si d’Tut mam Material vum Kand (mat Numm, Klass an Titulaire drop) am Stäreraum op der designéierter Plaz vum Kand senger Klass deposéieren.