E Stopp fir e Mupp

Am Projet E Stopp fir e Mupp gi Plastiksstëpp gesammelt. Dës gi recycléiert a mam Ertrag gëtt den Training vun Assistenzhënn finanzéiert.