Aschreiwungsdossier fir d’Maison Relais

Nei-Aschreiwung vun ärem Kand:

Ab dem 2 Mee kennt Dir Äert Kand fir d’Schouljoer 2024/25 an d’Maison Relais umellen. D’Aschreiwungen sinn wärend dem ganzen Mount virgesinn.

Dir kënnt entweeder an der Maison Relais uruffe an ee RDV froen oder d’Dokumenter doheem ausfëllen. 

Fir all Kand wat schon ageschriwwen ass, muss nëmmen d’Fiche inscriptioun an de Contrat d’accueil ofgin gi. All Blaat, wou eng Ennerung stattfonnt huet, muss nei eragereecht ginn.

All Dossier deen onkomplett ukënnt gëtt refuséiert.

An eisem Contrat d’Accueil  fannt Dir opgelëscht all d’Dokumenter déi fir d’Aschreiwung gebraucht ginn. 

Den Delai fir d’Aschreiwung ass den 31. Mee. All Aschreiwung déi dono erakënnt gëtt réischt méi spéit traitéiert. 

Bei weideren Froen kënnt Dir eis gär kontaktéieren.

Lettre pour parents

Check-list pour parents

Fiche d’inscription enfants scolarisés 2024-25

Contrat de collaboration

Fiche de renseignement

Contrat d’accueil

Cession des allocations familiales

Fiche de reprise de l’enfant

Fiche de reprise de l’enfant occasionnelle

Fiche d’autorisation de prise d’image_RGPD

Ordre de Domiciliation

Notice d’Information Données de Caractère Personnelle RGPD

Fiche Administration de Médicaments

Autorisation de sortie seule de l’enfant

Autorisation Airtramp